Udruženje Pravni institut u Bosni i Hercegovini
Law Institute in Bosnia and Herzegovina

POLICY PAPER

REFORME U BOSNI I HERCEGOVINI

KA EFIKASNIJOJ DRŽAVI

NATO

NATO

Strpljenje i istrajnost Bosne i Hercegovine u NATO integracijama izazovi i prednosti-perspektive

BiH

PRAVOSUĐE / JUDICIARY

PRAVOSUĐE / JUDICIARY

Moderno i neovisno BiH pravosuđe / Modern and independent B&H judiciary

BiH

Policy Paper Pravnog instituta u BiH

Tekst koji je pred vama rezultat je projekta „Političke reforme u Bosni i Hercegovini – kratki rezovi i reformski prijedlozi – ka efikasnijoj državi“ kojeg je tim Pravnog instituta u Bosni i Hercegovini proveo zahvaljujući velikodušnoj podršci Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. On predstavlja saradnju interdisciplinarne multietničke grupe autora – eksperata iz oblasti javne uprave, pravosuđa, ekonomije, zdravstva, obrazovanja, poljoprivrede i energetike i sadrži neke od najvažnijih preporuka za unapređenje stanja u ovim oblastima. Polazeći od Reformske agende kao osnovnog reformskog dokumenta u Bosni i Hercegovini u posljednjih…čitaj više

Pocetna

„Objavljivanje ovog Policy Papera je finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State). Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.“

Pocetna

Da bi se osigurao uspjeh ne samo reforme javne uprave, već Reformske agende u cjelini, neophodno je reformu javne uprave pozicionirati kao preduvjet za provedbu Reformske agende…

– Skripta za reforme
   Januar 2018

REFORMSKA AGENDA

Usvajanje i provođenje Reformske agende za BiH je jedan od ključnih razloga za donošenje zvanične odluke o pripremi novog strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH.
Reformska agenda je, prije svega, fokusirana na „hitnu potrebu pokretanja procesa oporavka i moderniziranja ekonomije“ što se vidi kao uslov za ekonomski rast, otvaranje radnih mjesta, precizno usmjerenih socijalnih davanja, te stvaranje održivog i pravičnog društvenog okruženja.

Pocetna
Pocetna

IMPRESSUM

Autori/ce:

Muhamed Mujakić, Dubravka Bošnjak, Jakub Butković, Miroslav Živanović, Zumreta Bihorac-Kučuk, Edisa Trumić, Biljana Radanović, Josip Dolić, Elma Huruz, Marko Šilić, Mia Zmijarević, Davor Trlin, Muhamed Kučuk

Urednik: mr. Nedim Hogić
Recenzenti: prof. dr. Mirko Pejanović, dr. Nevenko Vranješ i mr. Faruk Hadžić
Redaktura/korektura: Adisa Busuladžić i Alma Moćić-Mujakić
Tehnička obrada i dizajn: Ivica Jukić
Voditelji projekta: Muhamed Mujakić i Nedim Hogić
Asistenti: Dino Lukavac, Dea Abadžić, Asmira Moćić
Izdavač: Udruženje Pravni institut u BiH

www.lawinstitute.ba
e-mail: info@lawinstitute.ba

Za izdavača: Muhamed Mujakić i Nedim Hogić
Dokument je dostupan na stranicama: www.boljadrzava.org  i www.lawinstitute.ba

Datum: februar 2018.