IMPRESSUM

Autori/ce:

Muhamed Mujakić, Dubravka Bošnjak, Jakub Butković, Miroslav Živanović, Zumreta Bihorac-Kučuk, Edisa Trumić, Biljana Radanović, Josip Dolić, Elma Huruz, Marko Šilić, Mia Zmijarević, Davor Trlin, Muhamed Kučuk

Urednik: mr. Nedim Hogić

Recenzenti: prof. dr. Mirko Pejanović, dr. Nevenko Vranješ i mr. Faruk Hadžić

Redaktura/korektura: Adisa Busuladžić i Alma Moćić-Mujakić

Tehnička obrada i dizajn: Ivica Jukić

Voditelji projekta: Muhamed Mujakić i Nedim Hogić

Asistenti: Dino Lukavac, Dea Abadžić, Asmira Moćić

Izdavač: Udruženje Pravni institut u BiH

www.lawinstitute.ba

e-mail: info@lawinstitute.ba

Za izdavača: Muhamed Mujakić i Nedim Hogić

Dokument je dostupan na stranicama: www.boljadrzava.org  i www.lawinstitute.ba

Datum: februar 2018.

„Objavljivanje ovog Policy Papera je finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State).  Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.“